Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ดูทั้งหมด
การประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และท้องที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

การประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และท้องที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พย.ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นผู้แทน ในการเข้าร่วมประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และท้องที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม

18 ก.ค. 61