Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำกกและโขง(ภาคเหนือ) แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำกกและโขง(ภาคเหนือ) แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ น.ส. ณิชชา โชติวุฒิโภคิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำกกและโขง(ภาคเหนือ) แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการประชุม

แกลเลอรี่