Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย และบายศรีสู่ขวัญ พะเยาทีวี....สู่ชุมชน

เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย และบายศรีสู่ขวัญ พะเยาทีวี....สู่ชุมชน

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายดุลยวิชญ์  รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายและบายศรีสู่ขวัญพะเยาทีวี....สู่ชุมชน ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

แกลเลอรี่