Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พิธีสืบชะตาบวชป่า และทำบุญ เปิดอาคารศูนย์ภารเรียนรู้ป่าบ่อสิบสอง จังหวัดพะเยา

พิธีสืบชะตาบวชป่า และทำบุญ เปิดอาคารศูนย์ภารเรียนรู้ป่าบ่อสิบสอง จังหวัดพะเยา

วันที่ 19 ม.ค.61  ที่บริเวณป่าบ่อสิบสอง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีสืบชะตาบวชป่า และทำบุญเปิดป้ายอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าบ่อสิบสอง ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาป่าบ่อสิบสอง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนในการสงวน คุ้มครอง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าบ่อสิบสองให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก 
          นายถวิล จันธิยศ หัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่ชาติที่ 54 บ้านห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา จังหวัดพะเยา และในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาป่าบ่อสิบสอง กล่าวว่า การจัดพิธีดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลบ้านต๋อมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าหินบ่อสิบสอง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการสงวน คุ้มครอง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าบ่อสิบสอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถอำนวยประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบ และเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติป่าบ่อสิบสอง สิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิ ห้องน้ำ ระบบน้ำบาดาล ระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งได้รับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 เพิ่มเติม งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มาดำเนินการพัฒนาป่าบ่อสิบสองและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ดังกล่าว 
          สำหรับป่าบ่อสิบสอง อยู่ในพื้นที่ หมู่ 16 บ้านเกษตรพัฒนา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งหินทรายสำคัญของเมืองพะเยา ที่มีการนำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างฝีมือเมืองพะเยา และบริเวณดังกล่าวห่างจากตัวเมืองพะเยาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตรสาเหตุที่เรียกว่าบ่อสิบสองนั้น เพราะว่าบริเวณพื้นที่หินทรายขนาดใหญ่ได้พบบ่อเล็กบ่อใหญ่ ลึกบ้างตื้นบ้าง จำนวน 12 บ่อ นอกจากนี้ยังมีผาหัวเรือที่คล้ายกับภูชีฟ้า โดยมีลักษณะเป็นภูเขาที่ยื่นออกไปในลักษณะคล้ายหัวเรือยื่นออกไป และมีลานสำหรับให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปสัมผัสบรรยากาศของท้องฟ้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งในช่วงฤดูหนาวและฤดูกาลท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก 

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

แกลเลอรี่