Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 19 ม.ค.61 เวลา 09.30 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้นายสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีโยธาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

แกลเลอรี่