Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ผอ.ทสจ.พะเยา ได้มอบหมายให้ นายดนัย อายะชู ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

แกลเลอรี่