Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่(สิ่งแวดล้อมสัญจรภาคเหนือ) ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่(สิ่งแวดล้อมสัญจรภาคเหนือ) ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17-18 มกราคม 61 ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่(สิ่งแวดล้อมสัญจรภาคเหนือ) ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมาย สนง.ทสจ. และ สสภ.ที่ 1-4 โดยมีผอ.สนย. สป.ทส. เป็นประธาน

แกลเลอรี่