Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม.

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม.

วันที่ 14-16 มกราคม 2560 ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ น.ส.อรอนงค์ อินอุดออน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม. พิธีเปิดและแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน โดย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

แกลเลอรี่