Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.พะเยา เข่าร่วมการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จ.น่าน

ผอ.ทสจ.พะเยา เข่าร่วมการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จ.น่าน

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560  นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ท้องที่จังหวัดน่าน โดยมีท่านวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อธิบดีกรมป่าไม้ อธบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่