Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมหารือ เตรียมการ ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในช่วงรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ประชุมหารือ เตรียมการ ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในช่วงรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา

8 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา เป็นประธานประชุมหารือ เตรียมการ ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในช่วงรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

แกลเลอรี่