Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้นายปริญญา โศภิตภิญโญ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้นายปริญญา โศภิตภิญโญ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น นายประดิษฐ์ สีใส ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้นายปริญญา โศภิตภิญโญ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564  พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

แกลเลอรี่