Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นายประดิษฐ์ สีใส ผอ.ทสจ.พะเยา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สนง.ทสจ.พะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564

นายประดิษฐ์ สีใส ผอ.ทสจ.พะเยา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สนง.ทสจ.พะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น นายประดิษฐ์ สีใส ผอ.ทสจ.พะเยา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สนง.ทสจ.พะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานตามแผนงานและโครงการฯ พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

แกลเลอรี่