Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายปราการ จันทรากุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายปราการ จันทรากุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายประดิษฐ์ สีใส ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายปราการ จันทรากุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พร้อมแจ้งข้อสั่งการ ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1 เรื่องขอขยายระยะเวลา การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติ  ครม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ภายใต้โครงการ ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพะเยา

แกลเลอรี่