Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การฝึกอบรม Forest Fire Application

การฝึกอบรม Forest Fire Application

วันนี้(15ธันวาคม2560)เวลา 13.30น. นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระบบแจ้งเหตุและเฝ้าระวังไฟป่า โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อใช้เก็บข้อมูล และติตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน (Forest Fire Application) ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา จัดการอบรมโดย สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)