Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พิธีวันปิยมหาราช

พิธีวันปิยมหาราช

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 เชียงราย  ,เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.พะเยา เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

แกลเลอรี่