Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดพะเยา

ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ ทาจินะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่