Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในห้วงที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติต่อไปของจังหวัด ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิค ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในห้วงที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติต่อไปของจังหวัด ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิค ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในห้วงที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติต่อไปของจังหวัด ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิค ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวในจังหวัดพะเยาจำนวน 6 คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมจัดขึ้นร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่