Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่” ผ่านระบบ VDO Conference โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่” ผ่านระบบ VDO Conference โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้นางอัญชัญ เขื่อนแก้ว ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยนายปัญญา กล้าหาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่” ผ่านระบบ VDO Conference โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่