Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.พะเยา ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผอ.ทสจ.พะเยา ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แกลเลอรี่