Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงาน ทสจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่