Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูต้นน้ำยม ปีที่ 4

ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูต้นน้ำยม ปีที่ 4

วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูต้นน้ำยม ฯ และร่วมต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน และนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ
ณ บริเวณป่าห้วยดงดำ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประชาชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนจิตอาสา ประมาณ 1,000 คน จัดกิจกรรมโดย ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุแห่งประเทศไทย

แกลเลอรี่