Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมการเปิด "ป่าในเมือง URBAN FOREST" สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ณ บริเวณสวนป่าสัก หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมการเปิด "ป่าในเมือง URBAN FOREST" สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ณ บริเวณสวนป่าสัก หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมการเปิด "ป่าในเมือง URBAN FOREST" สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ณ บริเวณสวนป่าสัก หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งในงานได้จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพชมธรรมชาติป่าสัก, กิจกรรมสาธิตปักชำกล้าไม้ , กิจกรรมปลูกฟื้นฟูภาพป่ารอบแนวโครงการฯ และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นิสิต เป็นจำนวนมาก / จัดกิจกรรมโดยสถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา กรมป่าไม้

แกลเลอรี่