Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมโครงการจังหวัดพะเยา"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านสระ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

กิจกรรมโครงการจังหวัดพะเยา"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านสระ  ต.สระ  อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา

วันที่ 24  สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายธนานุวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ ทสอ.เชียงม่วนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ร่วมกิจกรรมตามโครงการของจังหวัดพะเยา"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" โดยจัดนิทรรศการและตอบปัญหาให้ความรู้แก่ประชาชน และแจกกล้าไม้ให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านสระ  ต.สระ  อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธาน

แกลเลอรี่