Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ 5 ประตูเมือง ณ ประตูปราสาท เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 42 ปี

ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ 5 ประตูเมือง ณ ประตูปราสาท เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 42 ปี

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.พะเยา ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ 5 ประตูเมือง ณ ประตูปราสาท เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 42 ปี โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมพิธีจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ประชาชนชุมชนปราสาท จำนวนมาก 
 

แกลเลอรี่