Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.พะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ทสจ.พะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สานักงาน ทสจ.พะเยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีมีข้าราชการ ทหาร ตารวจ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก

แกลเลอรี่