Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนนาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนนาอ้อม  ต.ขุนควร  อ.ปง  จ.พะเยา

วันที่ 20  กรกฎาคม  2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรน้ำ และนายธนานุวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์ ทสอ. ปง ร่วมกิจกรรมตามโครงการของจังหวัดพะเยา"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" โดยจัดนิทรรศการและตอบปัญหาให้ความรู้แก่ประชาชน และแจกกล้าไม้ให้ประชาชน ณ โรงเรียนนาอ้อม  ต.ขุนควร  อ.ปง  จ.พะเยา  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธาน

   

 

 

แกลเลอรี่