Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสาธารณะประโยชน์ ลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองในอากาศ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสาธารณะประโยชน์ ลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองในอากาศ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. นายประพันธ์  กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.พะเยา เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสาธารณะประโยชน์ ลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองในอากาศ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่ราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ซึ่งมีกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา หน่วยงานราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

แกลเลอรี่