Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมหารือแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดพะเยาเป็นการเร่งด่วน ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ประชุมหารือแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดพะเยาเป็นการเร่งด่วน  ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  นายประพันธ์  กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยนายปริญญา โศภิตภิญโญ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ สมน.ทสจ.พะเยา เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดพะเยาเป็นการเร่งด่วน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป้นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

แกลเลอรี่