Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมกิจกรรมประชุม "โครงดารผู้บริหารคุยเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) " ครั้งที่ 19 ผ่านระบบ Web Conference

เข้าร่วมกิจกรรมประชุม "โครงดารผู้บริหารคุยเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) " ครั้งที่ 19 ผ่านระบบ Web Conference

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายสุพจน์  ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมประชุม "โครงดารผู้บริหารคุยเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) " ครั้งที่ 19 ผ่านระบบ Web Conference  ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา โดยมี ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้นประธานการประชุม ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลจาก สำนักงาน ทสจ. ทั่วประเทศ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เข้าร่วมด้วย 

แกลเลอรี่