Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมพิธีทำบุญยกเศวตฉัตร 5 ชั้น ถวายเป็นพุทธบูชา ณ อุโบสถวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เข้าร่วมพิธีทำบุญยกเศวตฉัตร 5 ชั้น ถวายเป็นพุทธบูชา  ณ อุโบสถวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้  นายประดิษฐ์ สีใส ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีทำบุญยกเศวตฉัตร 5 ชั้น ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อุโบสถวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แกลเลอรี่