Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมติดตามและให้คำปรึกษาระบบกรองน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชาติแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เข้าร่วมติดตามและให้คำปรึกษาระบบกรองน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชาติแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายโยทิน ทองสุกใส นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน เข้าร่วมติดตามและให้คำปรึกษาระบบกรองน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชาติแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แกลเลอรี่