Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข้าร่วมประชุม แถลงแผนการจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และประสานการใช้เครื่องมือของกองทัพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแลัแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข้าร่วมประชุม แถลงแผนการจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และประสานการใช้เครื่องมือของกองทัพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแลัแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมประชุม แถลงแผนการจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และประสานการใช้เครื่องมือของกองทัพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแลัแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลตรีบัญชา สุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป้นประธานการประชุม

แกลเลอรี่