Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นิเทศเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาหอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

นิเทศเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาหอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันต้อนรับพันเอกประสาน ไกรสิงห์เดชา รอง เสธ ศปก.ภสค 3 สน. ในการนิเทศเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาหอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ทั้งนี้ ได้รับเกียติจากนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม VCT ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

แกลเลอรี่