Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานการจัดการขยะมูลฝอยระบบคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีการแปรรูปขยะด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานการจัดการขยะมูลฝอยระบบคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีการแปรรูปขยะด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ สีใส ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าพบรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง เพื่อขอรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานการจัดการขยะมูลฝอยระบบคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีการแปรรูปขยะด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

แกลเลอรี่