Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา

ร่วมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นผู้แทนร่วมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

แกลเลอรี่