Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พิธีปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา

พิธีปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
    นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรฯ ครั้งที่40  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
   ในการนี้ นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีหน่วยงารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร สนง.ปภ ม.พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่กา และตำบลแม่นาเรือ จำนวน 300 คน 

แกลเลอรี่