Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ในช่วงรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ในช่วงรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา  นายประพันธ์  กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายปริญญา  โศภิตภิญโญ ผอ.สยศ. เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ในช่วงรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

แกลเลอรี่