Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ต้อนรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุข-ขุนกำลัง อ.ปง จ.พะเยา

ต้อนรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุข-ขุนกำลัง อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ฯ บ้านสันติสุข-ขุนกำลัง อ.ปง จ.พะเยา   นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วย นายสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไมอาวุโส ร่วมกับจังหวัดพะเยาโดยมีนายณรงค์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ให้ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี และคณะ ในการเป็นผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุข-ขุนกำลัง ในวันนี้มีราษฎรและเจ้าหน้าที่ รับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 138 ราย พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับคณะ

แกลเลอรี่