Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ เรื่องมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า ณ ห้องประชุมสำนักงาน ทสจ.พะเยา

เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ เรื่องมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า ณ ห้องประชุมสำนักงาน ทสจ.พะเยา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ เรื่องมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า ณ ห้องประชุมสำนักงาน ทสจ.พะเยา โดยมี พ.อ สัณธวัฒน์ วงค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา(ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานใันสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องที่จังหวัดพะเยา (กรมป่า , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่