Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้นางอัญชัญ เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน

แกลเลอรี่