Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ครั้งที่ 2/2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ครั้งที่ 2/2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ครั้งที่ 2/2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอนธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

แกลเลอรี่