Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ณ สโมสรค่ายกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ณ สโมสรค่ายกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ทสจ. พะเยา มอบหมายให้ นายปริญญา  โศภิษภิญโญ  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์  ทาจินะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ณ สโมสรค่ายกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีพลโท สมพล แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ส่วนหน้า อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน
   ▶️▶️ การประชุมเป็นการสรุปสถานการณ์ของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือร่วมกันถึงแนวโน้มปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี  2562 ประกอบด้วย. หน่วยงาน ทหารและพลเรือนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 จังหวัด คือ  จังหวัดพะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง และจังหวัดลำพูน
      จากผลการสรุปสถิติค่าปริมาณฝุ่นละอองที่มีผลต่อสุขภาพ (Pm10,130 มคก./ลบ.ม) ปรากฏว่า   ปี 2561 จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดเดียว ที่ไม่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานแม้แต่วันเดียวค่ะ

แกลเลอรี่