Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจเส้นทางยุทธวิธี ครั้งที่ 2/2561 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจเส้นทางยุทธวิธี ครั้งที่ 2/2561 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจเส้นทางยุทธวิธี ครั้งที่ 2/2561 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทน กอ.รมน.พะเยา องค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น เข้าประชุมใคนครั้งนี้ด้วย หลังจากการประชุมได้ออกดูพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมลาดตระเวน

แกลเลอรี่