Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:30 น. นายประพันธ์  กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา   โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 👉คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา และสังเกตการณ์ ประมาณ 100 คน
         การประชุมดังกล่าว เป็นการสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้ง สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึง การหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 2562  การกำหนดช่วงเวลางดเผาเด็ดขาด. และการจัดงาน KICK OFF “กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” ด้วย

แกลเลอรี่