Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก”ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯและศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ

เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก”ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯและศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ

เปิด ๙ เส้นทางให้ ประชาชนเลือกลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

โดย: ผู้จัดการออนไลน์
เผยแพร่: ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๒๐ น.

◽◽ ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

        โดยในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ ๓๙ กิโลเมตร โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

        โดยแผนที่เส้นทางปั่นจักรยานของประชาชน แบ่งเป็นจุดปั่นจักรยาน ๙ จุด ตามเส้นทางเสด็จ ฯ และมีระยะทางปั่นจักรยานให้ประชาชนสามารถเลือกได้ โดยมีขบวนดังต่อไปนี้ 

          ๑. ลานคนเมือง ระยะทาง ๔.๒ กิโลเมตร ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัว เริ่มต้นปั่น เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยเป็นการปั่นจักรยานเพื่อ เที่ยวชมจุดสำคัญซึ่งมี ๔ จุดใหญ่ คือ เสาชิงช้า, พระบรมมหาราชวัง, ท่าราชวรดิษฐ์ และ สวนสราญรมย์ เป็นต้น โดยปั่นตามเส้นทางต่อไปนี้ ลานคนเมือง - อนุสาวรีย์ ปชต. – แยกผ่านพิภพลีลา - ศาลหลักเมือง - ถ.หน้าพระลาน – ถ.มหาราช - ถ.ท้ายวัง - แยก นรด. - ถ.เจริญกรุง – แยกอุณากรรณ - สวนรมณีนาถ

          ๒. สนามม้านางเลิ้ง ระยะทาง ๑๖.๒ กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ สนามม้านางเลิ้ง - แยกมิสกวัน – แยกผ่านพิภพลีลา - แยก นรด. - แยก SAB - สะพานพระปกเกล้า - แยกบ้านแขก - ถ.อิสรภาพ - ถ.ท่าดินแดง - สะพานพุทธ - ถ.มหาราช - ถ.หน้าพระธาตุ - ถ.เจ้าฟ้า - ถ.ราชดำเนินกลาง - แยกผ่านฟ้า - ถ.นครสวรรค์ - สะพานเทวกรรมรังรักษ์ - สนามม้านางเลิ้ง

          ๓. สนามม้านางเลิ้ง ระยะทาง ๖.๒ กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ สนามม้านางเลิ้ง - แยกผ่านพิภพลีลา – สะพานพระปิ่นเกล้า - แยกอรุณอมรินทร์ – สะพานพระราม ๘– แยกวิสุทธิกษัตริย์ - แยก จปร. - แยกมิสกวัน – สนามม้านางเลิ้ง

          ๔. สนามหลวง ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ สนามหลวง - แยก นรด. - แยก SAB - สะพานพระปกเกล้า - แยกบ้านแขก - ถ.อิสรภาพ - ถ.ท่าดินแดง - สะพานพุทธ - ถ.มหาราช - ถ.หน้าพระธาตุ - สนามหลวง

          ๕. โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทาง ๒๐.๖ กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ รพ.พระปิ่นเกล้า – แยกพระประแดง - ซ.สุขสวัสดิ์ ๔๗ - แยกพระประแดง - รพ.พระปิ่นเกล้า

          ๖. แยกตากสิน ระยะทาง ๒๓.๒ กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ ใต้สะพานตากสิน - แยกพระประแดง - ถ.สุขสวัสดิ์ - แยกตากสิน – ใต้สะพานตากสิน

          ๗. ถ.อินทรพิทักษ์ ระยะทาง ๒๔.๓ กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ วงเวียนใหญ่ - แยกพระประแดง - ถ.สุขสวัสดิ์ - แยกพระประแดง - วงเวียนใหญ่

          ๘. พระประแดงอาเขต ระยะทาง ๑๕.๐ กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ พระประแดงอาเขต - แยกมไหศวรรย์ - แยกท่าพระ - วงเวียนใหญ่ - แยกพระประแดง - ถ.สุขสวัสดิ์ – พระประแดงอาเขต

          ๙. โกดังศุภนาวากรุ๊ป ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ โกดังศุภนาวากรุ๊ป - แยกพระประแดง - รพ.พระปิ่นเกล้า - วงเวียนใหญ่ (วนกลับ) - รพ.พระปิ่นเกล้า - แยกพระประแดง –โกดังศุภนาวากรุ๊ป

          ในต่างจังหวัดตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน 

          “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา ๑๕.๐๐ น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ๑๑๑๑

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000114415