Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพะเยา ณ ลานค้าชุมชนตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพะเยา ณ ลานค้าชุมชนตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายกมล ร่างมณี ผู้อำนวยการทรัพยากรน้้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำส่วนทรัพยากรน้ำ และนายสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้ประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอภูกามยาว เข้าร่วมร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพะเยา ณ ลานค้าชุมชนตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานราชการระดับจังหวัดร่วมกันออกหน่วยบริการประชาชน และมีประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

จัดกิจกรรมโดย สำนักงานปกครองจังหวัดพะเยา 

แกลเลอรี่