Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจสอบพื้นที่ กรณีข้อร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม ท้องที่ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ตรวจสอบพื้นที่ กรณีข้อร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม ท้องที่ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พย.พร้อมด้วยนายภัทรพล ปงคำเฟย ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นายธนากร ทนันชัยบุตร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานและร่วมกับเจ้าหน้่าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาที่ 1 แม่กา เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ตรวจสอบพื้นที่ฯกรณีข้อร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมฯ ท้องที่ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

แกลเลอรี่