Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมการฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2

เข้าร่วมการฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 
ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(นายประลอง ดำรงค์ไทย) เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13 จังหวัดภาคเหนือ

แกลเลอรี่