Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) จังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) จังหวัดพะเยา

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยนายปัญญา  กล้าหาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

แกลเลอรี่