Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจพื้นที่ที่ทำกินราษฎรบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอปง(ชั้น2)

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจพื้นที่ที่ทำกินราษฎรบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอปง(ชั้น2)

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น.นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พย.พร้อมด้วย นายธนานุวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ผู้ประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอปง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจพื้นที่ที่ทำกินราษฎรบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอปง(ชั้น2) ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ ร.ต.สมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่